Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Javni poziv UNESCO-a za partnerstvo Globalnog fonda za odbranu medija

UNESCO objavljuje novi Poziv za partnerstvo kako bi podržao neprofitne organizacije u okviru Globalnog fonda za odbranu medija. Cilj inicijative je udružiti snage sa specijaliziranim partnerima u poduzimanju ili unapređivanju projekata koji jačaju pravnu zaštitu novinara i/ili jačaju slobodu medija. Okvirna globalna omotnica koja će se distribuirati u okviru ovog poziva procjenjuje se na milion USD.

Image for news

Do 15. juna 2021. godine UNESCO će primati inovativne prijedloge za provedbu lokalnih, regionalnih i međunarodnih projekata koji će, u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava, doprinijeti jačanju slobode medija i jačanju pravne zaštite novinarima unapređivanjem barem jednog od sljedećih rezultata:

  • Jačanje operacionalizacije nacionalnih zaštitnih mehanizama i mreža potpore kako bi se novinarima osigurao brzi pristup pravnoj pomoći, ojačala njihova odbrana i poboljšala njihova sigurnost, uzimajući u obzir rodnu prijetnju s kojom se suočavaju;

  • Podržati istraživačko novinarstvo koje doprinosi smanjenoj nekažnjivosti za zločine protiv novinara i povećati sigurnost onih koji obavljaju ovu aktivnost;

  • Jačanje struktura za poticanje strateških parnica kako bi se zaštitile sredine u kojima pravni okviri vode ka nezavisnom, slobodnom i pluralističkom medijskom sistemu.

Ko se može prijaviti za bespovratna sredstva u okviru Globalnog fonda za odbranu medija?

UNESCO će razmotriti prijedloge za partnerstvo specijaliziranih neprofitnih subjekata koji su aktivni i kao takvi registrovani najmanje dvije godine. Relevantni partneri kandidati uključuju specijalizirane nevladine organizacije, medijska udruženja, sindikate novinara, branitelje ljudskih prava, udruženja advokata i pro bono organizacije za pravnu pomoć, inicijative za vladavinu zakona, mreže istraživačkog novinarstva, zaklade i akademske institucije.

Ukupni okvirni iznos dostupan za sufinansiranje projekata u okviru ovog poziva procjenjuje se na 1.000.000 USD. Taj iznos će se raspodijeliti na prijedloge s najvišom ocjenom.

Potpore tražene u okviru ovog poziva za partnerstvo moraju iznositi između najmanje 15.000 USD i do najviše 35.000 USD.

Način prijave – popuniti projektni zadatak koji možete naći na stranici https://www.ungm.org/Public/Notice/125923

Ispunite i pošaljite svoje prijedloge za partnerstvo i prateće dokumente na gmdf@unesco.org najkasnije do utorka, 15. juna do 24.00 sata.