Одјељење за стручне и административне послове у сарадњи са Одјељењем за европске интеграције и међународну сарадњу објављује позив – Јавни позив за ad hoc потпору

Финансирање овог позива доступно је уз финансијску подршку Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (СИДА), обезбијеђену пројектом „Заштита грађанског простора – регионално средиште за развој цивилног друштва“.

Image for news

Прихватљиви кандидати могу бити све врсте појединачних ОЦД-а и/или мреже ОЦД-а, платформе, удружења, закладе, под условом да су невладине и непрофитне те да су регистроване у најмање једној од земаља западног Балкана – Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија и Република Сјеверна Македонија. Мреже ОЦД-а требало би да имају организације чланице у више од 2 земље у регији како би биле прихватљиве за пријаве.

Средстава се могу користити за двије врсте активности:

  • За организацију мисија стручњака за пружање подршке организацији из регије ЗБ која је затражила савјет вршњака и размјену искуства о одређеној теми грађанског простора;

  • За организацију регионалних окупљања ОЦД-а, актери цивилног друштва и њихове бирачке групе ради интеракције и дијељења својих проблема и рјешења (идеја), заједно уче и успостављају консензус о својим потребама и приоритетима.

Рок за подношење пријава је до краја 2021. године, док се не исплате сва расположива средстава.
Пријаве се могу предати у било којем тренутку до овог датума. Одобрење апликација вршиће се континуирано док се не исплате сва расположива средства.
Пријаве треба доставити електронским путем на regionalhub@balkancsd.net с насловом: „Пријава за ad hoc потпору за подршку – Regional Hub“.