Poziv za sudjelovanje na međunarodnom kampu za mlade

Odjel za stručne i administrativne poslove u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova objavljuje poziv – Poziv za sudjelovanje na međunarodnom kampu za mlade u okviru Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), Antalija, Turska, lipanj 2021. godine.

Image for news

Ministarstvo za mlade i šport Republike Turske će organizirati okupljanje mladih od 18 do 22 godine starosti iz zemalja članica SEECP-a. Boravak u kampu će biti organiziran u dva termina, i to od 7. do 12. lipnja za 50 mladića i od 16. do 21. lipnja 2021. godine za 50 djevojaka. Troškove međunarodnog prijevoza sudionika snose ministarstva nadležna za mlade zemalja SEECP-a.

Za sve ostale informacije i prijave za sudjelovanje možete dostaviti na e-mail adresu: emine.dumantemel@gsb.gov.tr najkasnije do 7. svibnja 2021. godine.