Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG u saradnji sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje – Program malih grantova Ambasade SAD-a

Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini, putem Ureda za odnose s javnošću (OPA), objavila je obavijest – konkurs o mogućnosti finansiranja za BOLD (BiH Omladinski Lideri, Bosna i Hercegovina mladih lidera) malih finansijskih potpora.

Image for news

BOLD mreža je projekt OPA koja nastoji osnažiti mlade ljude širom BiH, dobi 18–35 godina, za provedbu projekata za pozitivne promjene u svojim zajednicama.

Cilj ovih malih bespovratnih sredstava, do 15.000 američkih dolara, jeste osnažiti članove BOLD da razviju svoje liderske vještine primjenom projekata u njihovim zajednicama koji će doprinijeti privrednom razvoju ili podstaknuti povećan građanski angažman.

Prijedloge projekata može podnijeti jedan BOLD član ili grupa BOLD članova, a mogu se provesti u partnerstvu s organizacijama, državnim tijelima ili obrazovnim institucijama.

  • Očekuje se da će se aktivnosti potpore završiti u roku od 12 mjeseci od dodjele sredstava. Međutim, zbog neizvjesnosti okolnosti u vezi s pandemijom COVID-19, pobjednički prijedlozi mogu se razmotriti za produženje kako bi se prilagodile sve potrebne osobne aktivnosti.

Obavezne komponente:

  • Podnosioci zahtjeva trebaju predložiti projekt koji će poboljšati zajednicu u BiH u području ekonomskog razvoja ili građanskog angažmana. Rezultati prijedloga mogu uključivati izradu poslovnog plana koji će uključiti više ljudi u privredu ili podsticanje većeg broja ljudi da se uključe u razvoj zajednice ili pokretanje inicijative za rješavanje određenog problema u zajednici na kojoj građani mogu zajedno raditi.

  • Zajednica može biti na jednom ili više određenih mjesta ili može biti ciljana grupa koju projekt okuplja na mreži. U prijedlogu bi se trebalo jasno navesti ko su sudionici i korisnici projekta.

  • Podnosioci zahtjeva trebaju predstaviti plan za uključivanje BOLD mreže u planiranje, provedbu ili ishode projekta. Podnosioci zahtjeva mogu zatražiti pomoć ili sudjelovanje drugih članova BOLD-a ili izvijestiti mrežu o napretku, uspjesima i naučenim lekcijama tokom projektnih aktivnosti.

  • Dobitnici granta blisko će sarađivati s mentorom, kojeg osigurava OPA, kako bi ispunio sve odgovornosti za dodjelu bespovratnih sredstava i izvijestio OPA o napretku projekta.

Detaljan budžet trebao bi biti izražen u USD, s maksimalnim iznosom od 15.000 USD. OPA zadržava pravo smanjenja, revizije ili povećanja budžeta prijedloga, broja sudionika, na osnovu programskih potreba i dostupnosti finansiranja Vlade SAD-a.

INFORMACIJE O DODJELI
Dužina perioda izvođenja: 12 mjeseci
Broj predviđenih nagrada: najmanje deset, zavisno od iznosa za svaku potporu
Iznosi nagrada: nagrade se mogu kretati od 1.000 USD do 15.000 USD
Ukupno raspoloživo finansiranje: 86.859 USD
Očekivani datum dodjele: juli 2021.
Instrument finansiranja: Ugovor o saradnji ili potpora

Američka ambasada zadržava pravo otkazati ovu obavijest o mogućnosti finansiranja u bilo kojem trenutku bez ikakve obaveze prema bilo kojem podnosiocu zahtjeva.

Period izvedbe projekta
Sve aktivnosti trebale bi trajati najviše 12 mjeseci i odvijati se između jula 2021. i jula 2022. godine.

Rok za predaju prijedloga / propratne dokumentacije je 11. juni 2021. godine do 17.00 sati.
Pošaljite svoju popunjenu prijavu na sljedeću e-mail:
info@BOLD.ba .