Poziv za seminar - „Mentalno zdravlje u digitalnom okruženju i uloga Evropske kartice mladih u podržavanju otporne generacije“

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG je zaprimilo od Ministarstva civilnih poslova – Poziv za podnošenje prijava za promotivni seminar „Mentalno zdravlje u digitalnom okruženju i uloga Evropske kartice mladih u podržavanju otporne generacije“

Image for news

Odjeljenje za mlade Vijeća Evrope dostavio je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine poziv za podnošenje prijave za promotivni seminar „Mentalno zdravlje u digitalnom okruženju i uloga Evropske kartice mladih u podržavanju otporne generacije“. Seminar će se održati 18. oktobra 2021. godine, u Ljubljani, Republika Slovenija, putem online platforme.

Prijavu o učešću (u prilogu) pošaljete na e-mail: youthmobility@coe.org, najkasnije do 12. oktobra ove godine.