Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata UG I FONDACIJA Brčko distrikta BiH za finansiranje i sufinansiranje iz Budžeta Brčko distrikta BiH

Na osnovu člana 20. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH ( „ Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 19/07, 2/08, 43/08, 9/13, 9/18 i 48/16), na osnovu Odluke Skupštine Brčko distrikta BiH o usvajanju Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2019. godinu ( „Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 11/19), na osnovu člana 20. Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu ( „ Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 9/19), na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterijuma za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH broj: 02-000011/14 od 03.02.2014.godine, na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH broj: 02-000011/14 od 17.06.2015.godine, na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH broj: 02-000011/14 od 29.11.2016. godine i na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH broj: 02-000011/14 od 23.08.2018. godine, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove objavljuje:

Image for news

JAVNI POZIV

Obrazac za podnošenje prijedloga projekta se može preuzeti u Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG, u zgradi Omladinskog centra Brčko distrikta BiH, Trg pravde br.18 i na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH (vlada.bdcentral.net).

Prijedlozi projekata sa traženom dokumentacijom se dostavljaju putem protokola Vlade Brčko distrikta BiH ili poštom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom prijava na Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata udruženja građana za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG-NE OTVARATI- OTVARA KOMISIJA 

PREUZMITE DOKUMENT JAVNOG POZIVA

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove

Srđan Blažić, dipl. ekonomista