Sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku. Prikazuje se sadržaj na Bosanskom jeziku.

Održan sastanak s organizacijama civilnog društva

16.2.2021. Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Nedim Hamzabegović održao je danas u Omladinskom centru sastanak s organizacijama civilnog društva, kako bi ih upoznao s odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH, Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH i drugim podzakonskim aktima koji su u pripremi.

Image for news