Objavljen Godišnji plan objavljivanja javnih poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2021. godinu

Na osnovu Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 34/19) člana 58. stav (5) Odjeljenje za stručne i administrativne poslove objavljuje
Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2021. godinu

I. JAVNI POZIV MAJ 2021. GODINE

Indikativni datum objavljivanja javnog poziva na internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH

12. 5. 2021. godine

Indikativni rok za podnošenje prijave i dokumentacije

2. 6. 2021. godine

Ko može aplicirati na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa ili projekata

Mjesne zajednice, udruženja, fondacije, druga pravna i fizička lica, samostalno ili u partnerstvu

Oblasti od javnog interesa za koje se raspisuje javni poziv

Oblasti će biti precizirane u okviru javnog poziva

Indikativni datum objavljivanja Odluke o dodjeli sredstava i obavještavanje aplikanata o rezultatima javnog poziva

2. 7. 2021. godine

Indikativni datum zaključivanja ugovora s nosiocima odobrenih programa odnosno projekata

16. 7. 2021. godine

II. JAVNI POZIV AUGUST 2021. GODINE

Indikativni datum objavljivanja javnog poziva na internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH

5. 8. 2021. godine

Indikativni rok za podnošenje prijave i dokumentacije

26. 8. 2021. godine

Ko može aplicirati na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa ili projekata

Mjesne zajednice, udruženja, fondacije, druga pravna i fizička lica, samostalno ili u partnerstvu

Oblasti od javnog interesa za koje se raspisuje javni poziv

Oblasti će biti precizirane u okviru javnog poziva

Indikativni datum objavljivanja Odluke o dodjeli sredstava i obavještavanje aplikanata o rezultatima javnog poziva

27. 9. 2021. godine

Indikativni datum zaključivanja ugovora s nosiocima odobrenih programa odnosno projekata

11. 10. 2021. godine

III. JAVNI POZIV OKTOBAR 2021. GODINE

Indikativni datum objavljivanja javnog poziva na internet stranici Vlade Brčko distrikta BiH

18. 10. 2021. godine

Indikativni rok za podnošenje prijave i dokumentacije

8. 11. 2021. godine

Ko može aplicirati na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa ili projekata

Mjesne zajednice, udruženja, fondacije, druga pravna i fizička lica, samostalno ili u partnerstvu

Oblasti od javnog interesa za koje se raspisuje javni poziv

Oblasti će biti precizirane u okviru javnog poziva

Indikativni datum objavljivanja Odluke o dodjeli sredstava i obavještavanje aplikanata o rezultatima javnog poziva

9. 12. 2021. godine

Indikativni datum zaključivanja ugovora s nosiocima odobrenih programa odnosno projekata

17. 12. 2021. godine

*Plan je podložan promjenama zbog vanrednih i neplaniranih okolnosti.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove

Mr. sc. Nedim Hamzabegović