Poziv za učešće na Open Facility program obuka za državne službenike

Poštovani kandidati/kinje,
U prilogu se nalazi Lista obuka kao i tabela koju je potrebno popunitinajkasnije do 11.03.2021. godine u 15:00 sati.

Image for news

Direkcija za europske integracije će listu predloženih kandidata proslijediti Europskom institutu za javnu upravu koji donosi konačnu odluku o izboru kandidata.

     Troškove učešća na seminaru (registracija, međunarodni i lokalni prevoz, dnevnice) pokriva Europski institut za javnu upravu, a u slučaju online učešća na seminaru, EIPA snosi samo troškove registracije za učešće. Napominjemo i to da EIPA zadržava pravo da u slučaju otkazivanja učešća ili neprisustvovanja na seminaru traži povrat uplaćenih sredstava. 

     Za dodatna pitanja možete kontaktirati broj telefona 049/490-061, Odjeljenje za europske integracije i međunarodnu saradnju.
 

S poštovanjem,